หจก.สนุ้กเกอร์ สปอร์ต
186 ซ.สามเสน2 ถ.สามเสน
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย

Snookersport.Part.,Ltd.
186 Soi.Samsean2 Samsean Rd.,
Banpanthom Pranakorn BKK 10200
Thailand

Tel: 0-2281-8134    Mobile: 08-1811-4217    Fax: 0-2629-1296    e-mail: snookersport@hotmail.com