โต๊ะสนุ้กเกอร์ รุ่น จูเนียร์ (Junior Snooker Table)

โต๊ะสนุ้กเกอร์ รุ่น จูเนียร์ (Junior Snooker Table) - Snooker Table: Junior (2x4 Ft) โต๊ะสนุ้กเกอร์รุ่น จูเนียร์ (ขนาด 2x4 ฟุต)

Snooker Table Model (รุ่นโต๊ะสนุ้กเกอร์): Junior (จูเนียร์) 

Standard Accessories: - Snooker Cues length 4 ½ ft. 2 Pcs. (ไม้คิวสนุ้กเกอร์ขนาดสั้น 2 อัน) /Snooker Ball size 1 3/4 1 set (12 Balls) (ลูกสนุ้กเกอร์ 1 3/4 1 ชุด) /Chalk (ชอล์ค 2 ก้อน )

Size (ขนาด) : 2x4 Feet (2x4 ฟุต)

Plate (พื้นโต๊ะ): Particle board size15 mm. -(แผ่นปาติเกิล ความหนา 15 มิล.)

Flame (โครงโต๊ะ): Ply wood size 20mm. -  (ไม้อัดความหนา 20มิล.)

Leg (ขาโต๊ะ): Lathe solid wood (ไม้เนื้อแข็งกลึง)

Color (สีโต๊ะ): Oak Color (สีโอ๊ก)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ): Green Billiard Cloth (ผ้าสักหลาดสีเขียว)

Playing Area: Estimated 2.5 x 3.5 Meters 

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618170021ติดต่อ สั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษ ได้ที่ CALL
คุณนิติวัจน์ : 0938796619  

คุณนิภาวัลย์ : 0915211717  (line id :snookersport)
คุณนงคราญ : 0818114217  / คุณฉัตรชัย : 0818188110 international support