โต๊ะสนุ้กเกอร์ รุ่น ไมโคร (Micro Snooker Table) เลือกพื้นได้

โต๊ะสนุ้กเกอร์ รุ่น ไมโคร (Micro Snooker Table) เลือกพื้นได้ - Snooker Table: Micro (3x6 Ft) โต๊ะสนุ้กเกอร์รุ่น Micro (ขนาด 3x6 ฟุต) พิื้นไม้ สั่งพิเศษ

Snooker Table Model (รุ่น) :  MICRO (โต๊ะสนุ้กเกอร์รุ่นไมโคร) สั่งทำพิเศษ

Standard Accessories: -Snooker Cues length 4 ½ ft. 2 Pcs. (ไม้คิวสนุ้กเกอร์ขนาดสั้น 2 อัน) /Snooker Ball size 1 7/8 1 set  (ลูกสนุ้กเกอร์ 1 7/8  1 ชุด) /Chalk (ชอล์ค 6 ก้อน )/แปรงปัดโต๊ะ (ฺBrush 1 pc)/ขอรับเลส 1 ชุด (ฺBrass Hook 1 ชุด )

Size (ขนาด) : 3x6 Feet (3x6 ฟุต)

Plate (พื้นโต๊ะ) : 1. Particle board size19 mm. - (แผ่นปาติเกิล ความหนา 19 มิล.)  หรือ พิ้นหินแกรนิต Granite plate

Flame (โครงโต๊ะ) : Solid Wood (ไม้เนื้อแข็ง)

Leg (ขาโต๊ะ) : 4 of Lathe Solid wood (ไม้เนื้อแข็งกลึง 4 ขา)

Color (สีโต๊ะ) : Oak Color (สีโอ๊ก)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Green Billiard Cloth (ผ้าสักหลาดสีเขียว)

Playing Area : Estimated 3.3 x 4.4 Meters (พื้นที่เล่น) (ประมาณ 3.3 x 4.4 เมตร)

 

ติดต่อ สั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษ ได้ที่ CALL
คุณนิติวัจน์ : 0938796619  (line id :nutt_nitivaj)

คุณนิภาวัลย์ : 0915211717  (line id :snookersport)
คุณนงคราญ : 0818114217  / คุณฉัตรชัย : 0818188110 international support

โต๊ะสนุ้กเกอร์ รุ่น ไมโคร (Micro Snooker Table) เลือกพื้นได้ - Snooker Table: Micro (3x6 Ft) โต๊ะสนุ้กเกอร์รุ่น Micro (ขนาด 3x6 ฟุต) พิื้นไม้

Snooker Table Model (รุ่น) :  MICRO (โต๊ะสนุ้กเกอร์รุ่นไมโคร)

Standard Accessories: -Snooker Cues length 4 ½ ft. 2 Pcs. (ไม้คิวสนุ้กเกอร์ขนาดสั้น 2 อัน) /Snooker Ball size 1 7/8 1 set  (ลูกสนุ้กเกอร์ 1 7/8  1 ชุด) /Chalk (ชอล์ค 6 ก้อน )/แปรงปัดโต๊ะ (ฺBrush 1 pc)/ขอรับเลส 1 ชุด (ฺBrass Hook 1 ชุด )

Size (ขนาด) : 3x6 Feet (3x6 ฟุต)

Plate (พื้นโต๊ะ) : 1. Particle board size19 mm. - (แผ่นปาติเกิล ความหนา 19 มิล.)

Flame (โครงโต๊ะ) : Solid Wood (ไม้เนื้อแข็ง)

Leg (ขาโต๊ะ) : 4 of Lathe Solid wood (ไม้เนื้อแข็งกลึง 4 ขา)

Color (สีโต๊ะ) : Oak Color (สีโอ๊ก)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Green Billiard Cloth (ผ้าสักหลาดสีเขียว)

Playing Area : Estimated 3.3 x 4.4 Meters (พื้นที่เล่น) (ประมาณ 3.3 x 4.4 เมตร)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618170038 พื้น MDF

ติดต่อ สั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษ ได้ที่ CALL
คุณนิติวัจน์ : 0938796619  (line id :nutt_nitivaj)

คุณนิภาวัลย์ : 0915211717  (line id :snookersport)
คุณนงคราญ : 0818114217  / คุณฉัตรชัย : 0818188110 international support

โต๊ะสนุ้กเกอร์ รุ่น ไมโคร (Micro Snooker Table) เลือกพื้นได้ - Snooker Table: Micro (3x6 Ft) โต๊ะสนุ้กเกอร์รุ่น Micro (ขนาด 3x6 ฟุต) พิื้นหินแกรนิต

Model (รุ่น) : MICRO (ไมโคร) 

Standard Accessories: -  Snooker Cues length 4 ½ ft. 2 Pcs. (ไม้คิวสนุ้กเกอร์ขนาดสั้น 2 อัน) /Snooker Ball size 1 7/8 1 set  (ลูกสนุ้กเกอร์ 1 7/8  1 ชุด) /Chalk (ชอล์ค 6 ก้อน )/แปรงปัดโต๊ะ (ฺBrush 1 pc)/ขอรับเลส 1 ชุด (ฺBrass Hook 1 ชุด )

Size (ขนาด) : 3x6 Feet (3x6 ฟุต)

Plate (พื้นโต๊ะ) :  Granite -  (หินแกรนิต)

Flame (โครงโต๊ะ) : Solid Wood (ไม้เนื้อแข็ง)

Leg (ขาโต๊ะ) : 4 of Lathe Solid wood (ไม้เนื้อแข็งกลึง 4 ขา)

Color (สีโต๊ะ) : Oak Color (สีโอ๊ก)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Green Billiard Cloth (ผ้าสักหลาดสีเขียว)

Playing Area : Estimated 3.3 x 4.4 Meters (พื้นที่เล่น) (ประมาณ 3.3 x 4.4 เมตร)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618170045 พื้นหินแกรนิต

ติดต่อ สั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษ ได้ที่ CALL
คุณนิติวัจน์ : 0938796619  (line id :nutt_nitivaj)

คุณนิภาวัลย์ : 0915211717  (line id :snookersport)
คุณนงคราญ : 0818114217  / คุณฉัตรชัย : 0818188110 international support