โต๊ะพูล WIRAKA นำเข้า รุ่น Magician Metro 3.5x7/4x8/4.5x9 ft

โต๊ะพูล WIRAKA นำเข้า รุ่น Magician Metro 3.5x7/4x8/4.5x9 ft - Magician Metro 3 ½ x 7 Feet (Free Play)

Model (รุ่น) : Magician Metro (เมจิกเชียน เมโทร) 

Standard Accessories: - Pool Cues (2 pieces) 4 Pcs.

Size (ขนาด) : 3 ½ x 7 Feet (อุปกรณ์มาตรฐาน) (ไม้พูล 2 ท่อน 4 อัน) (3 ½ x7, 4 x 8, และ 4 ½ x 9 ฟุต) - Bridge stick size 5 ft

Plate (พื้นโต๊ะ) : Slate (หินชนวน) (ไม้เลส ขนาด 5 ฟุต)

System : Coin operated (1 – 4 coin slot) and Free Play - Pool Ball size 2 ¼” 1 Set (ระบบ) (หยอดเหรียญได้ 1 - 4 เหรียญ) และรุ่นไม่หยอดเหรียญ (ลูกพูล ขนาด 2 ¼ 1 กล่อง)

Color (สีโต๊ะ) : Black Pearl (Polyurethane) - Chalk 12 Pcs. (สีดามุก แบบเคลือบแข็งด้วยโพลียูรีเทน) (ชอล์กฝนหัวคิว 12 ก้อน)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Blue Pool Cloth - Triangle (สามเหลี่ยมครอบลูก) (ผ้าพูลสีฟ้า) - Lampshade (โคมไฟ)

Playing Area : Estimated 4 x 5.5 Meters (for size 4x8 ft.) - Cue Rack (ราวแขวนไม้พูล) ประมาณ 4 x 5.5 เมตร (สาหรับขนาด 4 x 8 ฟุต)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618180457 ขนาด 3 ½ x 7 ฟุต (Free Play)

โต๊ะพูล WIRAKA นำเข้า รุ่น Magician Metro 3.5x7/4x8/4.5x9 ft - Magician Metro 4 x 8 Feet (Free Play)

Model (รุ่น) : Magician Metro (เมจิกเชียน เมโทร) 

Standard Accessories: - Pool Cues (2 pieces) 4 Pcs.

Size (ขนาด) : 4 x 8 Feet (อุปกรณ์มาตรฐาน) (ไม้พูล 2 ท่อน 4 อัน) (3 ½ x7, 4 x 8, และ 4 ½ x 9 ฟุต) - Bridge stick size 5 ft

Plate (พื้นโต๊ะ) : Slate (หินชนวน) (ไม้เลส ขนาด 5 ฟุต)

System : Coin operated (1 – 4 coin slot) and Free Play - Pool Ball size 2 ¼” 1 Set (ระบบ) (หยอดเหรียญได้ 1 - 4 เหรียญ) และรุ่นไม่หยอดเหรียญ (ลูกพูล ขนาด 2 ¼ 1 กล่อง)

Color (สีโต๊ะ) : Black Pearl (Polyurethane) - Chalk 12 Pcs. (สีดามุก แบบเคลือบแข็งด้วยโพลียูรีเทน) (ชอล์กฝนหัวคิว 12 ก้อน)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Blue Pool Cloth - Triangle (สามเหลี่ยมครอบลูก) (ผ้าพูลสีฟ้า) - Lampshade (โคมไฟ)

Playing Area : Estimated 4 x 5.5 Meters (for size 4x8 ft.) - Cue Rack (ราวแขวนไม้พูล) ประมาณ 4 x 5.5 เมตร (สาหรับขนาด 4 x 8 ฟุต)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618180464 ขนาด 4 x 8 ฟุต (Free Play)

โต๊ะพูล WIRAKA นำเข้า รุ่น Magician Metro 3.5x7/4x8/4.5x9 ft - Magician Metro 4 ½ x 9 Feet (Free Play)

Model (รุ่น) : Magician Metro (เมจิกเชียน เมโทร) 

Standard Accessories: - Pool Cues (2 pieces) 4 Pcs.

Size (ขนาด) : 4 ½ x 9 Feet (อุปกรณ์มาตรฐาน) (ไม้พูล 2 ท่อน 4 อัน) (3 ½ x7, 4 x 8, และ 4 ½ x 9 ฟุต) - Bridge stick size 5 ft

Plate (พื้นโต๊ะ) : Slate (หินชนวน) (ไม้เลส ขนาด 5 ฟุต)

System : Coin operated (1 – 4 coin slot) and Free Play - Pool Ball size 2 ¼” 1 Set (ระบบ) (หยอดเหรียญได้ 1 - 4 เหรียญ) และรุ่นไม่หยอดเหรียญ (ลูกพูล ขนาด 2 ¼ 1 กล่อง)

Color (สีโต๊ะ) : Black Pearl (Polyurethane) - Chalk 12 Pcs. (สีดามุก แบบเคลือบแข็งด้วยโพลียูรีเทน) (ชอล์กฝนหัวคิว 12 ก้อน)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Blue Pool Cloth - Triangle (สามเหลี่ยมครอบลูก) (ผ้าพูลสีฟ้า) - Lampshade (โคมไฟ)

Playing Area : Estimated 4 x 5.5 Meters (for size 4x8 ft.) - Cue Rack (ราวแขวนไม้พูล) ประมาณ 4 x 5.5 เมตร (สาหรับขนาด 4 x 8 ฟุต)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618180181 ขนาด 4 ½ x 9 ฟุต (Free Play)

โต๊ะพูล WIRAKA นำเข้า รุ่น Magician Metro 3.5x7/4x8/4.5x9 ft - Magician Metro 3 ½ x 7 Feet (Coin operated)

Model (รุ่น) : Magician Metro (เมจิกเชียน เมโทร) 

Standard Accessories: - Pool Cues (2 pieces) 4 Pcs.

Size (ขนาด) : 3 ½ x 7 Feet (อุปกรณ์มาตรฐาน) (ไม้พูล 2 ท่อน 4 อัน) (3 ½ x7, 4 x 8, และ 4 ½ x 9 ฟุต) - Bridge stick size 5 ft

Plate (พื้นโต๊ะ) : Slate (หินชนวน) (ไม้เลส ขนาด 5 ฟุต)

System : Coin operated (1 – 4 coin slot) and Free Play - Pool Ball size 2 ¼” 1 Set (ระบบ) (หยอดเหรียญได้ 1 - 4 เหรียญ) และรุ่นไม่หยอดเหรียญ (ลูกพูล ขนาด 2 ¼ 1 กล่อง)

Color (สีโต๊ะ) : Black Pearl (Polyurethane) - Chalk 12 Pcs. (สีดามุก แบบเคลือบแข็งด้วยโพลียูรีเทน) (ชอล์กฝนหัวคิว 12 ก้อน)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Blue Pool Cloth - Triangle (สามเหลี่ยมครอบลูก) (ผ้าพูลสีฟ้า) - Lampshade (โคมไฟ)

Playing Area : Estimated 4 x 5.5 Meters (for size 4x8 ft.) - Cue Rack (ราวแขวนไม้พูล) ประมาณ 4 x 5.5 เมตร (สาหรับขนาด 4 x 8 ฟุต)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618180471 ขนาด 3 ½ x 7 ฟุต (Coin operated)

โต๊ะพูล WIRAKA นำเข้า รุ่น Magician Metro 3.5x7/4x8/4.5x9 ft - Magician Metro 4x8 Feet (Coin operated)

Model (รุ่น) : Magician Metro (เมจิกเชียน เมโทร) 

Standard Accessories: - Pool Cues (2 pieces) 4 Pcs.

Size (ขนาด) : 4 x 8 Feet (อุปกรณ์มาตรฐาน) (ไม้พูล 2 ท่อน 4 อัน) (3 ½ x7, 4 x 8, และ 4 ½ x 9 ฟุต) - Bridge stick size 5 ft

Plate (พื้นโต๊ะ) : Slate (หินชนวน) (ไม้เลส ขนาด 5 ฟุต)

System : Coin operated (1 – 4 coin slot) and Free Play - Pool Ball size 2 ¼” 1 Set (ระบบ) (หยอดเหรียญได้ 1 - 4 เหรียญ) และรุ่นไม่หยอดเหรียญ (ลูกพูล ขนาด 2 ¼ 1 กล่อง)

Color (สีโต๊ะ) : Black Pearl (Polyurethane) - Chalk 12 Pcs. (สีดามุก แบบเคลือบแข็งด้วยโพลียูรีเทน) (ชอล์กฝนหัวคิว 12 ก้อน)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Blue Pool Cloth - Triangle (สามเหลี่ยมครอบลูก) (ผ้าพูลสีฟ้า) - Lampshade (โคมไฟ)

Playing Area : Estimated 4 x 5.5 Meters (for size 4x8 ft.) - Cue Rack (ราวแขวนไม้พูล) ประมาณ 4 x 5.5 เมตร (สาหรับขนาด 4 x 8 ฟุต)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618180488 ขนาด 4 x 8 ฟุต (Coin operated)

โต๊ะพูล WIRAKA นำเข้า รุ่น Magician Metro 3.5x7/4x8/4.5x9 ft - Magician Metro 4 ½ x 9 Feet (Coin operated)

Model (รุ่น) : Magician Metro (เมจิกเชียน เมโทร) 

Standard Accessories: - Pool Cues (2 pieces) 4 Pcs.

Size (ขนาด) : 4 ½ x 9 Feet (อุปกรณ์มาตรฐาน) (ไม้พูล 2 ท่อน 4 อัน) (3 ½ x7, 4 x 8, และ 4 ½ x 9 ฟุต) - Bridge stick size 5 ft

Plate (พื้นโต๊ะ) : Slate (หินชนวน) (ไม้เลส ขนาด 5 ฟุต)

System : Coin operated (1 – 4 coin slot) and Free Play - Pool Ball size 2 ¼” 1 Set (ระบบ) (หยอดเหรียญได้ 1 - 4 เหรียญ) และรุ่นไม่หยอดเหรียญ (ลูกพูล ขนาด 2 ¼ 1 กล่อง)

Color (สีโต๊ะ) : Black Pearl (Polyurethane) - Chalk 12 Pcs. (สีดามุก แบบเคลือบแข็งด้วยโพลียูรีเทน) (ชอล์กฝนหัวคิว 12 ก้อน)

Cloth (ผ้าปูโต๊ะ) : Blue Pool Cloth - Triangle (สามเหลี่ยมครอบลูก) (ผ้าพูลสีฟ้า) - Lampshade (โคมไฟ)

Playing Area : Estimated 4 x 5.5 Meters (for size 4x8 ft.) - Cue Rack (ราวแขวนไม้พูล) ประมาณ 4 x 5.5 เมตร (สาหรับขนาด 4 x 8 ฟุต)

Barcode (บาร์โค้ด) : 8853618180495 ขนาด 4 ½ x 9 ฟุต (Coin operated)