• โต๊ะฟุตบอล รุ่น Classic

  โต๊ะ Foosball Classic ขนาดมาตรฐาน แกนสแตนเลส ขากลึง
 • โต๊ะฟุตบอล รุ่น World Cup

  โต๊ะฟุตบอล นำเข้า รุ่น Worldcup
 • Macro

  Macro 2 ½ x 5 Ft. Coin operated
 • Euro

  EURO
 • Legend

  LEGEND 2 ½ x 5 Ft. Free Play
 • Spectrum Nova

  Spectrum Nova 2 ½ x 5 Ft. Free Play